Wpisz szukane słowo i wciśnij enter
Najnowsze komentarze

  Zbigniew Benedyktowicz

  A cultural anthropologist, lecturer at the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw, also works at Art Institute in Warsaw, former head of Cultural Anthropology, Film and Audiovisual Arts Department. An editor-in-chief of „Contexts” quarterly, member of the editorial board of „Film Quarterly” . His research is focused on the imagination and symbolic anthropology of contemporary culture. A co-author and editor of books: Film and Context (1988), Art at an Eye Level. Film and Anthropology (1991), Zbigniew Rybczynski – A Traveler to the Realm of Impossibility (1993). Published several books on cultural anthropology and numerous articles.

  Wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, pracuje w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, kierował Zakładem Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej.

  Redaktor naczelny kwartalnika „Konteksty”, członek redakcji „Kwartalnika Filmowego”. Zajmuje się problematyką wyobraźni symbolicznej i antropologią kultury współczesnej. Autor licznych artykułów na ten temat, współautor i redaktor naukowy książek: Film i kontekst (1988), Sztuka na wysokości oczu. Film i antropologia (1991), Zbigniew Rybczyński – podrożnik do krainy niemożliwości (1993). Autor książek z zakresu antropologii kultury: Dom w tradycji ludowej [z Danutą Benedyktowicz] (1992), Portrety „Obcego”. Od stereotypu do symbolu (2000), Dom – droga istnienia. Dom w tradycji ludowej [w:] 7 Triennale Sztuki Sacrum Dom – droga istnienia, , Częstochowa 2009, The Home – the Way of Being. Home in Folk Tradition [z Danutą Benedyktowicz], Częstochowa 2009.

  Miłosz Benedyktowicz

  (1945-1992)

  Miłosz Benedyktowicz was born in Chodzież in 1945, and died in New York in 1992. He studied painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw, graduated in 1972. His early interest in photography was soon reflected in his paintings. He was one of the first photorealists in Poland. In 1979 he settled in New York. Most of his American oeuvre is devoted to that amazing city he was entirely fascinated with. His painting technique was extremely laborious and time consuming, therefore his oeuvre includes less than 40 pictures.
  Apart from painting, he was a film maker, documenting life in New York. He collaborated with Zbigniew Rybczyński on his all American films, the last being Kafka, during the production of which he died of cancer. His posthumous retrospective was organized by the Warsaw Academy of Fine Arts and shown at several venues in Poland. Benedyktowicz’s work can be foun in major public and private collections.

  Urodził się w 1945 roku w Chodzieży, zmarł w 1992 roku w Nowym Jorku. Ukończył liceum plastyczne i Wydział Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1972). Wczesne zainteresowania fotografią znalazły odbicie w jego twórczości artystycznej, był jednym z pierwszych w Polsce fotorealistów. W roku 1979 zamieszkał na stałe w Nowym Jorku. Miastu temu poświęcił większość prac powstałych w USA.
  Pozostawił liczebnie niewielki dorobek, niespełna 40 obrazów; tworzył w bardzo pracochłonnej technice malarskiej. W USA nawiązał współpracę ze Zbigniewem Rybczyńskim, tworzył scenografię do filmów tego reżysera. Wystawę pośmiertną artysty zorganizowała w latach 1994–1995 warszawska ASP.